Welcome to the Venter Community on the Web...

The South African Venter Community Portal...
Pieter Venter
(1699-Bef 1758)
 
 South African Venter Family Tree
Family Links
Parents:
1. Hendrik Venter
2. Anna Villion

Siblings:

Pieter Venter

  • Born: Bef 18 Oct 1699, Stellenbosch, South Africa
  • Christened: 18 Oct 1699, Stellenbosch, South Africa
  • Holy Communion: (Afrikaans: "Aangeneem / Belydenis van Geloof") 10 May 1732, Stellenbosch, South Africa (together with his wife Hester Nel)
  • Marriage: Hester Nel on 30 Nov 1721 in Stellenbosch, South Africa
  • Died: Between 1 Jan 1758 and 30 Jul 1758

picture

bullet  Noted events in his life were:

Christened: (VC632) "Pijeter zoon van Hendrik Fenter de moeder Anna Filjon de getuijgen Pieter Filjon en Fijtje Schalck, is gedoopt den 18 october 1699"

His father's estate paid for his boarding as a child. (MOOC 14/1 Part I.54): “15 Januarij 1715 Rekening voor de boedel van Hendrik Ventrer voor reekening vir Pieter Venter p:mo Dec: 1713 – vet:o Julij 1714 ƒ96 Gedateer 15 Oct: 1714"

Summary: Drakenstein burger: Elder (Ouderling) in Zwartland ( Malmesbury) congregation.

Pieter was a founding member (elder) of the Zwartland NG Church congregation, which was founded on Saturday, 27 June 1745. (Rev A.P. Smit. Issued by the N.G. Church Malmesbury 27/6/1745) at about age 45.

VC652: REGISTER VAN LEDEMATEN: DRAKENSTEIN LIDMATEN 1715-1786, 18 March 1742: "Pieter Venter en Hester Nel, Echteliedien met attestatie van Stellenbosch"

Context: Pieter was a tailor, before he became a farmer. (MOOC 14/1 Part I.54):

Debit aan Pieter Venter Rd:s
Voor Hendrik Wederholt rek:

broek en kamiesool gemaakt 6:--
veijf elle saaij de el veijf schellinge 3:1
aan seij en garen 0:6
baaij in de plooijije en trielje in de mouwe 1:--
aan vorme 0:3
____
Somma Rd:s 12:--

Dit is het + merk van Piter Venter

Als getuijgde hierbeij besoght:
Paulus Artoijs
Pieter Robbers Brandt
 

Debit aan Pieter Venter Rd:s

Voor Johannes Mulder
rok, broek en kamisool gemaakt 7:--
veijf elle saaij de el veijf schellinge 3:1
aan seij en garen 0:6
aan steijf linnen 0:6
baaij in de plooijije en trielje in de mouwen 1:--
aan vorme 0:3
____
Somma Rd:s 13:--


Dit bovenstaande somma aan mij in dank voldoen in teijken der waarheijt meijn hant ondertekent.

Dit is het + merk van Piter Venter

Als getuigen:

Jan Mahieu
Paul Artoijs

Death: Pieter died before 30 July 1758 (Paul Retief was elected as Elder to replace the deceased Pieter) but after December 1757.

Also see his wife, Hester Nel's will and testament

Context: At age 13, both of his parents died, presumably of smallpox (1713 epidemic).

It is assumed that he, and the other surving siblings, returned to Stellenbosch, to stay at an orphanage. (See payments made by his father's estate)

According to the "opgaafrolle" (tax returns) of 1720, Pieter (aged 21) did not own any property.

His name is recorded as "Pijeter" in the Baptism Register.

Pieter Venter drew up a will in 1727 where the surname was recorded as "Venters" and referred to as such several times:

DEPOT KAB
SOURCE CJ
TYPE LEER
VOLUME_NO 2652
SYSTEM 01
REFERENCE 93
PART 1
DESCRIPTION VENTERS, PIETER. TESTAMENT.
STARTING 17270000
ENDING 17270000
--------------------------------------------------------------------
DEPOT KAB
SOURCE MOOC
TYPE LEER
VOLUME_NO 7/1/10
SYSTEM 01
REFERENCE 45
PART 1
DESCRIPTION VENTERS, PIETER. WILL.
STARTING 17270000
ENDING 17270000
REMARKS FILED 1758.
--------------------------------------------------------------------
DEPOT KAB
SOURCE MOOC
TYPE LEER
VOLUME_NO 7/1/10
SYSTEM 01
REFERENCE 45
PART 1
DESCRIPTION NEL, ESTHER. WIFE OF PIETER VENTERS. WILL.
STARTING 17270000
ENDING 17270000
REMARKS FILED 1758.
 

MOOC 14/1 Part I.54: Pieter had an operation as a child, during which 10 bones were removed: (Paid 15 Oct 1714)

“Mijn Heer v: Kervel

Ik hebbe den naargem: Pieter Venter drie maanden onder mijne handen gehad, en hebbe 10 beentjes uijt zijne wonden gekregen, zoo verzoek de heer weesmeesteren datze de goethijd beliven te heb bendat ik mijn geld krijge mogt bedraagt de Somma van 40 Rd:s.

J:S: Nard

Hier op te betalen dertig Rijxdaalders

D:M: Pasques de Chavonnes.”


picture

Pieter married Hester Nel, daughter of Guillaume Nel and Jeanne De La Batte, on 30 Nov 1721 in Stellenbosch, South Africa. (Hester Nel was born before 1 Aug 1706 in Stellenbosch, South Africa, christened on 1 Aug 1706 and died in 1785.)


picture

 

© Venter Community 2017. All rights reserved. - http://www.venter.co
If you think you own the copyright on something within this Site, please contact us.
Last updated on Friday, 30 March 2018.
Site creation date: 1 August 2010.